Korzystając ze strony zarandkuj.pl akceptujesz niniejszy Regulamin.

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny. Informacje są podawane przez redakcję i choć staramy się, by były aktualne i poprawne, nie dajemy żadnych pośrednich lub bezpośrednich gwarancji, odnośnie kompletności, dokładności, wiarygodności, stosowności ani też dostępności strony internetowej czy też zawartych w niej  informacji i treści o produktach, usługach czy ilustracji umieszczonych na stronie w jakichkolwiek celach. Korzystając z tych informacji robisz to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosili odpowiedzialności za powstałe szkody materialne lub niematerialne, w tym w szczególności za stratę rzeczywistą oraz utracone korzyści lub szkodę wynikającą ze straty danych lub zysków wynikających lub związanych z korzystaniem z niniejszej strony.

Dokładamy wszelkich starań, by strona działała sprawnie. Jednakże, zarandkuj.pl nie przyjmuje i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z powodu problemów technicznych będących poza naszą kontrolą, na które nie mamy wpływu.

2. Linki do stron zewnętrznych

Umieszczone linki do innych stron internetowych nie oznaczają promowania innych stron przez stronę zarandkuj.pl , która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłamy za pomocą linków na naszej stronie.

Klikając na te linki do którejkolwiek z tego rodzaju stron, musisz mieć świadomość, że strony te mają swoją własną politykę dotyczącą prywatności i regulamin, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Prosimy o sprawdzenie regulaminu i polityki dotyczącej prywatności stosowanej na tych stronach.

Jeśli powstaną jakiekolwiek szkody poprzez wykorzystanie prezentowanych tam informacji, jedynie autor poszczególnych stron może być odpowiedzialny, a nie ten, kto odsyła do tych stron.

3. Prawa autorskie i pokrewne

Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają prawu o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

Kopiowanie, opracowywanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie treści podlegających prawom autorskim wymagają pisemnej zgody autora. Zabrania się zapisywania i kopiowania tej strony w celach komercyjnych.

Użytkownik strony powinien dołożyć starań, aby unikać sytuacji, w których mógłby naruszyć prawa autorskie.

4. Zarandkuj.pl , to strona typu landing page reklamująca ofertę różnych portali randkowych i erotycznych. Skorzystanie z oferty tych portali może wiązać się z opłatą poniesioną na rzecz zewnętrznego podmiotu, czyli właściciela określonego portalu randkowego.

5. Zarandkuj.pl, nie jest częścią, ani partnerem reklamowanych portali erotycznych i randkowych. Zarandkuj.pl nie jest odbiorcą płatności, świadczy wyłącznie usługi reklamowe na rzecz zewnętrznych podmiotów. Użytkownik dokonuje płatności na innej niż zarandkuj.pl, stronie.

6. Informacje na stronie Zarandkuj.pl , mają charakter reklamowy, a nie informacyjny. Użytkownik powinien zapoznać się z właściwą ofertą na stronie reklamowanego portalu randkowego, przed płatnością. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy w przypadku produktów, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone.

7. Na stronie zarandkuj.pl , nie ma żadnych ogłoszeń, ani anonsów erotycznych. Prezentowane treści mają charakter reklamowy. Umieszczone na stronie dane dotyczące jej użytkowników są fikcyjne. Portal zarandkuj.pl, nie pośredniczy w prostytucji i nie jest wynagradzany za dodawanie ogłoszeń i usług.

8. Administrator nie ma wpływu na treść reklam i treść komentarzy wyświetlających się na stronie. Użytkownik powinien zachować ostrożność i samodzielnie zweryfikować ich autentyczność.

9. Ochrona danych

  1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
  2. Podawanie swoich danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, przez co mogą zostać wykorzystane przez inne osoby (np. nazwisko, adres lub adres e-mail).
  3. Wyraźnie określa się, że osoby trzecie nie mogą wykorzystywać danych kontaktowych opublikowanych na niniejszej stronie internetowej zgodnie z przepisami prawa w celu wysyłania niezamówionych materiałów promocyjnych i informacyjnych. Operatorzy niniejszej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów promocyjnych, na przykład spamu przesyłanego drogą e-mailową.